Rondo 4 x 4.0 Bi-Wire

產品介紹

Rondo 4 x 4.0 Bi-Wire - 喇叭線

用途 : Hi-Fi Hi-End喇叭/ 劇院系統 / 戶外舞台喇叭

產品規格 :

  1. 線徑 ( mm2/AWG) : 4 x 4.0 / 11

  2. 導體材質 : 5N高純度鍍錫OFC(無氧銅)

  3. 導體總數 : 511蕊

  4. 外層絕緣材質 :雙層耐熱抗腐PVC (三明治設計)

  5. 絕緣材顏色 : 冰藍色/煤炭色

    建議售價 :69,300元/(1捆50m)