ZAC Min MinPlug

產品介紹

ZAC Min MinPlug - 光纖線

商品特色

  1. ZAC 代表 Zero Attenuation (零衰減)之意。

  2. 創新彎曲線材,線身柔軟,耐用可靠。

  3. 質量輕盈、高頻寬特性、無輻射與低干擾。

產品規格

  • 用途 : MP3 Player→ Computer/AMP

  • 導體型號 : ZAC

  • 接頭形式 : Mini Plug 3.5mm 對Mini Plug 3.5mm

  • 接頭材質 : 金屬(鐵灰色)

  • 線材顏色 : 冰藍色

建議售價:3400元/1 M