ZAC Toslink

產品介紹

ZAC Toslink - 光纖線

商品特色

  1. ZAC 代表 Zero Attenuation (零衰減)之意。

  2. 創新彎曲線材,線身柔軟,耐用可靠。

  3. 質量輕盈、高頻寬特性、無輻射與低干擾。

產品規格

  • 用途 : TV/BD/DVD→ AV AMP / DAC

  • 導體型號 : ZAC

  • 接頭形式 : Toslink 對 Toslink

  • 接頭材質 : 金屬(鐵灰色)

  • 線材顏色 : 冰藍色

建議售價:    2990元/1M          3690元/2 M

品味冰藍色的質感 SUPRA Cable ZAC TOSLINK《新視聽228